Pierwszy trening naszego dziecka

start / Aktualności / Aktualności

Pierwszy trening naszego dziecka

Pierwszy trening naszego dziecka

Pierwsze treningi dziecka – zawodnika Lech Poznań Football Academy. Wskazówki dla rodziców

 

By pomóc dzieciom, jak i wspierającym ich rodzicom w procesie wprowadzania i przystosowywania się do nowej organizacji (klubu sportowego, w którym zaczyna trenować dziecko), przygotowano kilka – wartościowych z punktu widzenia psychologii – wskazówek. Stosowanie się do nich może pomóc rozpocząć nową sportową przygodę w sposób bardziej bezpieczny, świadomy i pewny siebie:


1. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć wypełnij wszystkie formalności, w tym te związane między innymi z wykonaniem zalecanych przez klub badań lekarskich (w okresie po pandemii może być to szczególnie istotne). Dzięki nim nie tylko spełnisz oczekiwania organizatora dotyczące bezpieczeństwa, ale także zapoznasz się z aktualnym stanem zdrowia swojego dziecka.


2. Zorientuj się w opiniach rożnych osób na temat klubu oraz pracującego z daną grupą trenera. Pozwoli Ci to uniknąć nieporozumień w przyszłości (np. dodatkowych opłat, o których na początku nie mówiono), a także świadomie odpowiedzieć na pytanie: czy prowadzący określone zajęcia trener może być właśnie tym, który mógłby stać się wzorem do naśladowania dla mojego dziecka?


3. W czasie pierwszych zajęć w nowej grupie nie wywieraj niepotrzebnej presji na swoim dziecku oraz nie oceniaj go – szczególnie nie porównuj go z „bardziej doświadczonymi” kolegami. Każdy potrzebuje odpowiednio dużo czasu do integracji i nabycia określonych umiejętności. Pamiętaj także by podczas wszystkich zajęć dziecko miało do swojej dyspozycji napój do picia (najlepiej gdy jest to niegazowana woda mineralna).


4. Rozmawiaj z dzieckiem na temat treningów, trenera, asystentów, koleżanek i kolegów. Poznaj jego zdanie i wrażenia z udziału w nowych zajęciach, szanuj jego emocje oraz opinie. Chwal za podejmowane wysiłki i zaangażowanie, a nie tylko za zdobywane medale. Zorientuj się czy dziecko dobrze się czuje trenując w tej właśnie grupie – czy widać, że robi to co lubi, z tymi z którymi chce.


5. Zapoznaj się z regulaminem korzystania z boiska, na którym odbywają się zajęcia, w tym z regulaminami przygotowanymi na czas pandemii (dotyczącymi między innymi zasad korzystania z sanitariatów czy szatni). Ponadto na niektórych obiektach nie można na przykład jeść, grać w określonym obuwiu czy wchodzić ze zwierzętami. Dzięki takiej wiedzy twoje dziecko uniknie sytuacji, w której mogłoby być pouczone, a w skrajnym przypadku wyproszone z treningu (przez trenera lub administratora boiska).


6. Podczas treningu pozostań w miejscu wyznaczonym dla rodziców, a także postrzegaj udział swojego dziecka jako niezobowiązującą zabawę, którą można nagrodzić „kciukiem do góry” po udanym podaniu czy uśmiechem po skutecznej akcji. Jeśli natomiast dziecko nie chce byś obserwował je na treningu – nie nalegaj.


7. Nie ingeruj w pracę trenera, nie kwestionuj jego zasad (jeśli nie zagrażają czyjemukolwiek życiu lub zdrowiu). Pamiętaj, że to on jest specjalistą, którego zadaniem jest czuwanie nad rozwojem, bezpieczeństwem i wychowaniem młodego zawodnika. Nie wołaj także swojego dziecka i nie krzycz do niego w czasie sportowej rywalizacji. Takie zachowanie dekoncentruje, demobilizuje i wprowadza dwugłos w czasie udzielania podpowiedzi oraz instrukcji szkoleniowych.


8. W razie niejasności nie bój się rozmawiać z trenerem po zakończonym treningu. Rozmawiaj z nim na temat bezpieczeństwa, oczekiwań czy struktury organizacyjnej zajęć. Jeśli jest ona za każdym razem zbieżna to łatwiej będzie Ci wytłumaczyć dziecku dlaczego cały trening „nie grano meczu”, lub dlaczego tak istotna jest część rozgrzewkowa. Nie oczekuj jednocześnie, że trener od początku będzie widział w twoim dziecku przyszłego mistrza – na takie obserwacje i deklaracje macie jeszcze czas.


Wiedza na powyższy temat jest o tyle istotna, gdyż wcześniejsza znajomość zasad, warunków i zwyczajów panujących w danej organizacji (w tym przypadku w klubie sportowym), znacząco ogranicza niepewność i strach przed pierwszymi zajęciami. Dzięki temu można się lepiej przygotować do określonych wymagań – materialnych i niematerialnych, przez co okres sportowego debiutu będzie w dalszej perspektywie czasowej wyłącznie miłym wspomnieniem.

Dr Łukasz Bojkowski – Psycholog Lech Poznań Football Academy. Pracownik Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu, wykładowca studiów podyplomowych i Uniwersytetu Dzieci. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwent psychologii wspierania rozwoju (Uniwersytet SWPS), wychowania fizycznego oraz studiów III stopnia z dziedziny nauk o zdrowiu (AWF w Poznaniu). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Autor wykładów i warsztatów dla dzieci oraz rodziców z zakresu wspierania rozwoju sportowego młodych zawodników. Laureat pierwszej edycji konkursu im. Prof. Z. Pietrasińskiego. Autor lub współautor licznych prac naukowych i popularnonaukowych oraz trzech książek, w tym pozycji: „Jak wspierać rozwój młodego sportowca. 10 zasad dla rodzica i trenera” (2020).

<< wstecz dalej >>

udostępnij