Szkółka Piłkarska dla dzieci w wieku 4-12 lat | Football Academy

start / Strona główna / Rodzic

FAQ

Dziecko można zapisać w dowolnej chwili. Pierwszym etapem jest wypełnienie formularza wstępnego w zakładce "Zapisz się" na stronie www.lpfa.pl.

Jako LPFA proponujemy Państwu dwa darmowe treningi. Na ich podstawie możecie Państwo dokonać wyboru czy to nam powierzycie sportowy rozwój Waszego dziecka.

Niezbędny będzie strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych.

LPFA trenuje dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć uzależniony jest od kategorii wiekowej do jakiej należy dana grupa i waha się między 1-1,5 h.

Po wejściu na www.lpfa.pl w zakładce "Wybierz szkółkę" wybieram interesującą mnie lokalizację. Następnie przechodzę do zakładki "Harmonogram treningowy".

Oczywiście w przypadku kontuzji lub choroby zawieszamy udział zawodnika i korygujemy wystawione faktury. Skorzystanie z tej opcji możliwe jest po wysłaniu skanu zaświadczenia lekarskiego na biuro@lpfa.pl.

Każde dziecko trenujące w LPFA jest ubezpieczone. Jeżeli dziecko dozna urazu w trakcie treningu lub meczu/turnieju należy zgłosić to na biuro@lpfa.pl. Wówczas prześlemy Państwu wszelkie dokumenty potrzebne by ubiegać się o odszkodowanie.

Polecamy kontakt z pracownikami biura pod adresem mailowy biuro@lpfa.pl lub numerem infolinii 732 922 922 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00).

You can enrol your child anytime. Firstly, you should fill in the preliminary form in “Enrol in” tab at www.lpfa.pl.

LPFA offers two free training sessions. After these training sessions you can decide whether you would like your child to develop his/her sports skills with us.

Sportswear appropriate for the weather conditions is a must.

LPFA carries out trainings twice a week. The duration of classes depends on the age group and it is between 1-1.5 h.

When you visit www.lpfa.pl on the left hand “select” you can choose the location, then enter “training schedule".

Of course, in the event of an injury or illness, we suspend training for the player and correct the issued invoices. It is possible to use this option after sending a scan of a medical certificate to biuro@lpfa.pl.

Each child who attends the LPFA trainings is insured. If a child suffers an injury during a training or match /tournament, please report it to biuro@lpfa.pl. Then we will send you all the documents you need to apply for compensation.

We suggest contacting the employees of the office under the e-mail address biuro@lpfa.pl or the helpline number 732 922 922 (the helpline is open from Monday to Friday from 9 am to 4 pm).